Download files

Zmluvná dokumentácia

Zmluvná dokumentácia partner (ubytovacie zariadenie, reštaurácia)
1.1.2021

This document contains the General Terms and Conditions and the price list of the Gusto Card for partners valid from 1.1.2021
Veľkosť 177 kB.

Zmluvná dokumentácia užívateľ
1.1.2021

Tento dokument obsahuje Všeobecné zmluvné podmienky a cenník Gusto Karty pre užívateľov platné od 1.1.2021.
Veľkosť 277 kB.

Contractual documents (employer)
1.1.2021

This document includes our General Terms and Conditions and the Gusto Karta Schedule of Charges for clients as of 1.1.2021.
Veľkosť 261 kB.